กวินนาถแจงธนาธรแล้วปมโหวตสวนมติพรรค

กวินนาถชี้แจงธนาธรแล้วปมโหวตสวนมติพรรคอนาคตใหม่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 และ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังฯ ยืนยันไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เปิดเผยว่าได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลงมติเห็นด้วยเพื่อหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และลงมติเห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลไปเป็นของหน่วยบัญชากา

รถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ที่เป็นการโหวตสวนมติพรรค ซึ่งมี ส.ส. เข้าชี้แจงจำนวน 5 คน รวมถึง น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ด้วย จากทั้งหมด 9 คน โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้ซักถามด้วยตัวเอง ซึ่งตนได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณว่า เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ อีกทั้งเห็นว่าเป็นเพียงการลงมติในชั้นรับหลักการเท่านั้น ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีกในชั้นกรรมาธิการ จึงตั้งใจรับหลักการเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส่วนที่เห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลนั้น เพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายสำคัญ ไม่สามารถลงมติเป็นอย่างอื่นได้ ซึ่งกรรมการได้ตั้งคำถามว่า หากย้อนเวลากลับไปจะโหวตสวนมติหรือไม่ ก็ได้ยอมรับไปแล้วว่า หากเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณก็จะไม่ทำอีก เพราะขณะนี้ได้รับผลกระทบที่ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นอย่างมาก