การควบคุมทางพันธุกรรมของโรค

การควบคุมทางพันธุกรรมของโรคของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนและแนะนำว่า บทบาทของความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับในกระบวนการ mechanosensing ของเซลล์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทางพันธุกรรมสามารถมีอิทธิพลต่อการทำงานของ endothelial ที่สำคัญผ่านทางภูมิภาคเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่ได้เข้ารหัส

ตัวแปรทางพันธุกรรมเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างบุคคลในความเข้มข้นของไขมันในพลาสมาและการตอบสนองต่อการไหลเวียนโลหิตของเยื่อหุ้มสมอง ความเป็นอิสระจากปัจจัยเสี่ยงแบบดั้งเดิมเช่นคอเลสเตอรอลและโรคเบาหวานและอาจเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับหลอดเลือดตีบตันในหลอดเลือดแดงในอนาคต ในหลอดเลือดแดงใหญ่ของหลอดเลือดแดงในผู้ใหญ่แม้ว่าเราจะพยายาม

Comments and Responses