การจับกุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อต้นเดือนนี้นาซาได้ออกผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแถบอาร์กติกโดยโครงการทดลองกับช่องโหว่ของอาร์กติก – โบราลซึ่งพบว่าฟิวส์ของระเบิดทำลายเวลามีการจุดระเบิดแล้วเนื่องจากมีเทนออกมาจากการละลาย พบว่า Permafrost ของอาร์กติกมีการตรวจพบ การศึกษาระบุว่าแม้จะมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซมีเทนช้า

แต่เมื่อคำนึงถึงวิถีการโคจรของบรรยากาศที่ร้อนขึ้นก๊าซมีเทนจำนวนมากคาดว่าจะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้เร็วขึ้นภายในไม่กี่สิบปีและมีความร้อนขึ้นอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศโลก หลุยส์ลีเบลผู้อำนวยการสร้างหน่วยวิจัยเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตือนด้วยว่าการสูญเสียมวลเป็นผลมาจากความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในการจับกุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Comments and Responses