การประยุกต์ใช้ทางชีวภาพและทางเคมี

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นความสามารถของเครื่องจักรในการเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นโครงการพัฒนายา เครื่องมือ AI ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความลับเบื้องหลังข้อมูลทางชีววิทยาขนาดใหญ่โดยใช้อัลกอริธึมการคำนวณที่เหมาะสมที่สุดโครงข่ายประสาทเทียมที่ล้ำลึกช่วยในการตัดสินใจ

ในการประยุกต์ใช้ทางชีวภาพและทางเคมีเช่นการทำนายโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคการค้นพบไบโอมาร์คเกอร์แบบใหม่ วิธีการอันทันสมัยเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนายาที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดยิ่งขึ้นได้ทำการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง วิธีการทำนายการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคของเว็บไซต์ที่มีผลผูกพันกับโลหะในโปรตีน นี่เป็นวิธีการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกสำหรับการทำนายการกลายพันธุ์ของไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางโลหะใน metalloproteins ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการรับมือกับโรคของมนุษย์