คณะสงฆ์นานาชาติ ร่วมเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล

คณะสงฆ์นานาชาติ ร่วมเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พุทธมณฑล เย็นนี้

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เตรียมเสด็จเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม และมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประจำปีนี้รัฐบาลและมหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ

สำหรับส่วนกลาง กำหนดจัดกิจกรรมที่พุทธมณฑล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสหประชาชาติประจำประเทศไทย โดยกิจกรรมที่พุทธมณฑล จัดงานระหว่างวันที่ 24 -30 พฤษภาคม กิจกรรมประกอบไปด้วย การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และฆราวาส ขบวนธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชา การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 4 ภาค ของสามเณร กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาการประดับโคมแขวน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์พระสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางเข้าร่วมพิธี และคณะประมุขสงฆ์นานาชาติผู้นำชาวพุทธนานาชาติและพุทธศาสนิกชนนานาชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.-สำนักข่าวไทย

Comments and Responses