ความแปรปรวนและความแตกต่างในสูตรทางชีววิทยา

ปัจจัยเฉพาะจำนวนมากของผู้ป่วยส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบและกิจกรรมทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงอายุเพศโรคประจำตัวทางการแพทย์ยาที่ใช้ร่วมกันและปัจจัยทางพันธุกรรมและตัวแปรเหล่านี้รวมถึงความไม่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จะถูกเพิ่มเข้าไปในความแปรปรวนของพยาธิสภาพพื้นฐานที่กำลังรับการรักษา พลาสมาที่มีเกล็ดเลือด, สมาธิของไขกระดูก

และเซลล์ที่ได้มาจากเนื้อเยื่อไขมันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้ป่วยของพวกเขา ข้อมูลทางคลินิกวันที่และกระตุ้นการวิจัยเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สำคัญและการเจริญเติบโตของยากล้ามเนื้อและกระดูก พวกเขาสรุปว่าการรักษาเหล่านี้มีศักยภาพที่ดีจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลในเชิงบวกของวัสดุเหล่านี้ต่อชีววิทยาพื้นฐานของการรักษาเนื้อเยื่ออย่างไรก็ตามข้อมูลทางคลินิกสำหรับการใช้งานของพวกเขาในโรคทางไหล่และข้อศอกนั้น จำกัด มาก ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าข้อ จำกัด ที่ร้ายแรงคือความแปรปรวนและความแตกต่างที่สำคัญในสูตรทางชีววิทยาเหล่านี้