เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวรัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 9

กรมสรรพากรแจงข่าวรัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 9 ตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ ไม่เป็นความจริง

ตามที่มีข่าวในโซเซียลมีเดียว่ารัฐบาลจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นร้อยละ 9 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้นกรมสรรพากรขอเรียนว่าข่าวดังกล่าวเป็นการนำกำหนดระยะเวลาจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ.2560 มาเผยแพร่ ทำให้ประชาชนเกิดการสับสนและตื่นตระหนก ซึ่งตั้งแต่มีการบังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2535 ได้มีการตรากฎหมายเพื่อลดอัตราจากอัตราที่กำหนดในกฎหมายเป็นร้อยละ 7 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเขียนกฎหมายลักษณะเช่นเดียวกันนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี มีเพียงช่วงสั้น ๆ ปี 2540 เท่านั้นที่มีการปรับอัตราขึ้น เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีกระแสความเข้าใจคลาดเคลื่อนลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งกรมสรรพากรได้ชี้แจงทำความเข้าใจมาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลงเชื่อข่าวดังกล่าวและขอให้ช่วยแชร์ข้อมูลนี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันต่อไปด้วย หากผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161.-สำนักข่าวไทย

Comments and Responses