แนวทางในการพัฒนาในอนาคต

แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับการบำบัดด้วยยีนคาดการณ์ว่าการวิเคราะห์ของพวกเขาจะเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคตสำหรับการรักษาด้วยยีนวิธีการใหม่ ๆ เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของการบำบัดด้วยยีนที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ที่ไม่ใช่ไวรัส ประสบการณ์ที่กว้างขวางในการบำบัดเซลล์ประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับเวกเตอร์ที่ไม่ใช่ไวรัสสำหรับการรักษาด้วยยีน

ได้นำความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจมาใช้ในการวิเคราะห์ ผลงานแต่ละชิ้นเป็นพื้นฐานในการบรรลุแนวทางใหม่ในการระบุแนวโน้มเทคโนโลยีในสาขานี้ งานนี้เป็นการรวมตัวกันของนักวิจัยจากหลากหลายสาขาเพื่อสร้างมุมมองที่แตกต่างกันของการบำบัดด้วยยีน กลุ่มของเรายังคงทำงานเป็นรายบุคคลหรือในความร่วมมือเพื่อสร้างและจดสิทธิบัตรเวกเตอร์ใหม่เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการของการรักษาด้วยยีนที่ไม่ใช่ไวรัสชนิดใหม่นี้